Cloud

Административни услуги

Img

Удостоверение за преместване на дете подлежащо на задължителна предучилищна подготовка

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Заявление за записване на дете

Заявление за отписване на дете

Педагогическа практика “Утринна приказка”

Служебна бележка за преместване на дете от първа възрастова група

Схема Училищен плод

Схема Училищно мляко