Cloud

Детска градина „Соня”

се намира в централната част на град Сухиндол в близост до Детска ясла „8 март”, СУ „Свети Климент Охридски” и община Сухиндол. Тя е целодневна детска градина с общинско дофинансиране. Детското заведение се отоплява с локална парна инсталация. Храната за децата се приготвя в кухненският блок на детската градина. За 4, 5 и 6 годишните е осигурена безплатна закуска. С решение на общински съвет, задължителното предучилищно образование на 4 годишните деца в община Сухиндол се въведе от учебната 2021/2022 г. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.

Прочетете, за да разберете нашата разлика

Защо да изберете Детска градина Соня

  1. ДГ СОНЯ – Сухиндол е общинско детско заведение с 2 смесени по възраст групи. I-II смесена; III - IV – смесена

  2. Разполага с просторни, естетически оформени помещения, отговарящи на всички изисквания за обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст.

  3. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 18.00 часа.

  4. Учебни занимания се водят и сутрин и след обяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни дейности, както и с много игри и развлечения.

  5. Детската градина разполага с необходимия брой места за обхващане на всички подлежащи на задължително предучилищно образование.

  6. Екип от висококвалифицирани педагози, медицинска сестра и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов.